Vijesti

Arhiva svih vijesti na stranici

Psihoterapeut - čovjek u sjeni

« Moj blog

Psihoterapeutska uloga ponekad me stavlja u sjenu. No ne radi se o skrivanju. Dapače, vjerujem u iskrenost i transparentnost i rado bih podijelila više.

Odnos klijenta i psihoterapeuta u mnogočemu je neravnopravan.

Klijent traži pomoć, terapeut je pruža.
Klijent ima samo jednog terapeuta, a terapeut ima mnogo klijenata.
Terapeut je obvezan čuvati klijentove tajne, klijent može pričati što god želi.
Klijent puno priča o sebi, terapeut malo.

Oko prve tri točke ne da se puno učiniti, no o posljednjoj možemo raspravljati.

Moj je stav da je pošteno i fer da i terapeut pokaže sebe.
Isto tako, ne bih voljela polovicu seansi potrošiti na "svoju priču".
Pa ipak, neki bi klijenti voljeli znati više o meni.

Stoga sam odlučila otvoriti novu web stranicu na kojoj ću reći više o tome kako je "Biti psihoterapeut".