Gestalt psihoterapija

Informacije o gestalt i grupnoj psihoterapiji

Gestalt psihoterapija

Gestalt psihoterapija polazi od pretpostavke da smo svi rođeni s potencijalom da živimo kreativan i ispunjavajuć život, da uživamo u kontaktu s drugim ljudskim bićima, da se suočavamo s poteškoćama i rješavamo probleme koje nam život donosi. Međutim, često se dogodi da neka naša životna iskustva ometu te prirodne procese i tada ostajemo “zarobljeni” u nekom obrascu ponašanja ili vjerovanja o sebi koji nam smeta da kvalitetno živimo svoj život. U psihoterapiji nastojimo istražiti kako ti obrasci doprinose našim problemima. Psihoterapija može pomoći da otkrijemo koja je naša uloga u kreiranju situacije u kojoj se nalazimo i kako preuzimajući odgovornost za sebe pronaći nove i kreativnije načine suočavanja s izazovima koji su pred nama.

Želite li saznati više pogledajte na:
http://www.gestalt-drustvo.hr/ogps.php (na hrvatskom jeziku)
http://en.wikipedia.org/wiki/Gestalt_therapy (na engleskom jeziku)
http://www.uktherapists.com/articles/psychotherapy/03.htm (iskustvo klijenta)

Grupna psihoterapija

Grupna psihoterapija, poput individualne, pomaže ljudima da unaprijede svoje načine nošenja s problemima. Međutim, ovdje se osoba, osim s terapeutom, susreće s grupom ljudi. Grupna psihoterapija usmjerena je na interakcije među članovima grupe, pa je stoga posebno prikladna za one koji imaju probleme u socijalnim odnosima, vezanim uz intimnost, povjerenje, samopouzdanje i sl. Interakcije u grupi obiluju povratnim informacijama koje pomažu osobi da identificira i mijenja obrasce ponašanja koji narušavaju njezine odnose s ljudima. Grupa se sastaje jednom tjedno, u trajanju od 90 min. Od člana grupe se očekuje da se obaveže na sudjelovanje u grupi (obično na 2 mjeseca), da dolazi na grupne sastanke svaki tjedan i da bude točan. Zahtijeva se poštovanje privatnosti drugih članova grupe – imena članova i informacije koje oni iznose povjerljivi su. Od članova grupe ne traži se da na sastancima govore ili otkrivaju intimne podatke o kojima ne žele govoriti. No više će profitirati ukoliko su su spremni sudjelovati, biti otvoreni i pričati o sebi.

U grupi možete:
 • naučiti vjerovati sebi i drugima
 • osvijestiti svoje misli i osjećaje, bolje upoznati sebe, razviti osjećaj svog jedinstvenog identiteta
 • uvidjeti univerzalnost svojih potreba i želja i razviti osjećaj povezanosti s drugima
 • naučiti stvarati duboke, intimne i smislene veze s drugim ljudima
 • pomoći drugima
 • povećati samopouzdanje, samosvijest i prihvaćanje samog sebe
 • naučiti izražavati emocije na zdrav i konstruktivan način
 • razviti brigu i suosjećanje za druge
 • pronaći nove načine suočavanja s problemima i konfliktima
 • povećati odgovornost prema sebi i drugima
 • osvijestiti vlastite izbore i mudro birati
 • planirati promjene i posvetiti se njihovom ostvarivanju
 • naučiti efikasnije socijalne vještine
 • postati osjetljiviji na potrebe i osjećaje drugih
 • naučiti kako prema drugima istovremeno biti brižan, niježan, otvoren i iskren
 • definirati vlastite vrijednosti i odlučiti želite li ih i na koji način mijenjati